Tại MSIG, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang lại những điều tốt nhất cho khách hàng. Phương châm giải quyết yêu cầu bồi thường của chúng tôi đặt sự hiệu quả và nhanh chóng lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chú trọng vào khách hàng của MSIG Việt Nam cam kết hỗ trợ tốt nhất trong các trường hợp tổn thất hay thiệt hại bất ngờ.

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp việc nộp đơn yêu cầu bồi thường của bạn với MSIG trở nên thuận tiện hơn.

 1. 1 

  Thông báo cho chúng tôi / đại diện của bạn / bên trung gian về mất mát và / hoặc thiệt hại có thể dẫn đến khiếu nại. Khiếu nại có thể được thông báo qua điện thoại trước cho MSIG, và bằng văn bản sau.

 2. 2 

  Ngay lập tức thông báo cho Cảnh sát hoặc Cơ quan Nhà nước có liên quan về mất mát / thiệt hại gây ra do trộm cắp hoặc bất cứ bên thứ ba chịu trách nhiệm nào. Trong trường hợp hỏa hoạn, ngay lập tức thông báo cho Sở cứu hỏa nếu lửa không thể tự tắt 

 3. 3 

  Thực hiện các bước cần thiết và rà soát cẩn thận để giảm thiểu mức độ tổn thất hoặc thiệt hại 

 4. 4 

  Bảo quản các đồ vật bị hư hỏng để điều tra và thu thập bằng chứng. Không vứt bỏ, tháo dỡ hoặc bắt đầu bất kỳ công việc sửa chữa nào có liên quan đến các đồ vật bị phá hủy / hư hỏng mà không có sự đồng ý trước của MSIG 

 5. 5 

  Chụp ảnh hoặc thu thập bất kỳ bằng chứng có thể để chứng minh thiệt hại và giữ lại để kiểm tra. Hỗ trợ và hợp tác với các giám định viên/người điều chỉnh / đại diện được chỉ định của chúng tôi trong quá trình giám định / điều tra

 6. 6 

  Không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc thỏa thuận thanh toán cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của chúng tôi. Bảo lưu các quyền thu đòi bồi thường từ bên thứ ba, nếu có.