Hướng dẫn bồi thường con người

Bảo hiểm tai nạn con người / Tai nạn lao động
I. Thông báo tai nạn: Trường hợp bị tai nạn và cần hỗ trợ khiếu nại bảo hiểm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi trong vòng 72 giờ theo thông tin chi tiết ...
Sat, 5 Tháng 6, 2021 tại 11:17 SA
Chăm sóc sức khỏe và tai nạn con người
I. Hướng dẫn chung dành cho Người được bảo hiểm: 1. Hồ sơ bồi thường: - Đối với trường hợp sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí, Quý khách vui lòng lựa chọn ...
Sat, 5 Tháng 6, 2021 tại 11:07 SA
Mẫu chứng từ yêu cầu bồi thường
Các mẫu chứng từ cần thiết. 
Mon, 22 Tháng 4, 2024 tại 2:14 CH